Selecteer een pagina

Donderdag 14 april spraken we in de talkshow ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ met Judith Brouwer, werkzaam bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Huygens ING onderzoekt teksten en bronnen uit het verleden met behulp van nieuwe methoden en technieken. Het instituut staat voor innovatie in de onderzoeksmethoden, maar ook voor een beter begrip van de Nederlandse cultuur en geschiedenis bij een breed publiek. 

Judith Brouwer is datacurator voor het NWO-onderzoeksproject Golden Agents: Creative Industries and the Making of the Dutch Golden Age, dat ingaat op de creatieve industrie te Amsterdam in de Gouden Eeuw. Binnen het project werkt zij aan de realisatie van een infrastructuur voor onderzoeksdata. Judith draagt zorg voor het harmoniseren en onderling verbinden van een grote diversiteit aan historische datasets. Zij vertaalt complexe onderzoeksvragen naar concrete data-mappings en -modellen en ondersteunt onderzoekers bij de bewerking van databestanden. In het project treedt Judith op als verbinder tussen onderzoekers, softwareontwikkelaars en externe partners.

Naast haar werk voor Golden Agents is Judith actief als bestuurslid in de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis en als redactielid voor het tijdschrift Amstelodamum.

In de talkshow sprak Judith over de bestanden / databases die via de website van het Huygens Instituut beschikbaar zijn, en vooral over haar eigen project: een database met beeldende kunstenaars en hun afnemers in de 17de eeuw.

De talkshow is terug te zien via ons YouTube kanaal.