Over het gebruik van DNA bij genealogisch onderzoek wordt steeds meer gezegd en geschreven. Toch blijft het voor veel stamboomonderzoekers een lastige materie. Wat zijn de verschillen tussen autosomaal DNA, mitochondriaal DNA en Y-chromosoom DNA? Maar vooral: hoe gebruik je het voor je eigen genealogisch onderzoek? Zelfs professionals stoeien nog wel eens met de vraag: hoe gebruik ik DNA-resultaten om deze puzzel op te lossen?

In een serie webinars gaan we in op het gebruik van DNA-technologie bij genealogisch onderzoek. We doen dat aan de hand van vier specifieke onderwerpen, die telkens in een webinar van een uur centraal staan. Inleiders zijn steeds mensen die ruime ervaring hebben met het gebruik van DNA-testen binnen hun eigen werk of onderzoek.

Na een inleidend webinar geven drie genealogen hun kijk op de diverse DNA-soorten en het gebruik er van binnen hun onderzoek of werk.

  • Maarten Larmuseau: inleiding op DNA bij genealogisch onderzoek
  • Els Leijs: gebruik van autosomaal DNA
  • Wim Penninx: Y-DNA voor de mannelijke lijn
  • Gerrit Woertman: mt-DNA voor de vrouwelijke lijn

Alle webinars zijn in het Nederlands. Ze komen in de loop van 2021 als opname beschikbaar via de webwinkel.

 .